இசையமைப்பாளர் டி.இமான் வீட்டில் ஏற்பட்ட சோகம்- உயிரிழந்த முக்கிய நபர், துக்கத்தில் பிரபலம்

கொரோனா நோய் தொற்று ஆரம்பித்ததில் இருந்து இந்தியாவில் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து வருகிறது.

முதல் அலையிலேயே ஏகப்பட்ட இழப்புகள் இப்போது கொரோனா இரண்டாவது அலை மிகவும் பயங்கரமாக உள்ளது.

   

கொரோனா நோய் தொற்று ஆரம்பித்ததில் இருந்து இந்தியாவில் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து வருகிறது.

முதல் அலையிலேயே ஏகப்பட்ட இழப்புகள் இப்போது கொரோனா இரண்டாவது அலை மிகவும் பயங்கரமாக உள்ளது.

தனது அம்மாவின் இறப்பு குறித்து பதிவு செய்துள்ளார் டி.இமான்.