இது போன்ற போர் விமானங்கள் கடலுக்கு நடுவில் எப்படி தரை இறக்கப்படும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா ..? த்ரில்ங்கான காட்சிகள் .,

நமது நாட்டில் பிறந்த ஒவொரு மனிதர்களுக்கும் விமானத்தில் பயணிக்க ஆசையானது இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் நாம் தற்போது உள்ள காலங்களில் பயணத்திற்காக பல்வேறு வாகனங்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் ,அந்த வகையில் பேருந்து இருந்தது ,இதனால் கூட நெரிசலானது அதிகம் ஆவதால் ரயிலை கொண்டுவந்தனர்,

   

இதன் மூலம் நில கரி அதிகம் தேவைப்படுவதால் வானத்தில் பறக்கும் விமானத்தை கண்டெடுத்தனர் ,இதன் மூலம் கடல் இருக்கும் பகுதிகளிலும் எளிமையாக கடந்து விடலாம் நீங்கள் கேக்கலாம் கப்பலில் கூட தான் கடலை கடக்கலாம் என்று ,அதனை விட இது பாத்து மடங்கு வேகமாக செல்லும் ,இதனால் இதனை பெரிய அளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் ,

அதில் போருக்காக பயன்படுத்தப்படும் அதிக சக்தி கொண்ட விமானங்களை காண்பதற்கு நமது இரு கண்கள் போதாது ,இதில் பல தொழில் நுட்பங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றது ,அதில் கடலின் நடுவில் அந்த வகையான விமானங்கள் தரை இறக்க படும் காட்சிகளை இதுவரையில் யாரும் பாதிக்க முடியாது ,இதோ அதனை ஒரு தொகுப்புகளாக இணைக்கப்பட்டு உங்களுக்காக வெளியிட்டுளோம் .,