கப்பல் எப்படி காட்டுவாங்கனு பாத்துருக்கீங்களா..? இப்படி ஒரு அறிவியல் முறை இருக்கா ..? யாருக்குமே தெரியாம போச்சே

நமது நாடு நாளுக்கு நாள் விஞ்ஞான வளர்ச்சியை பெற்று கொண்டே தான் வருகின்றது ,அதில் பல்வேறு தொழில் நுட்பங்களை நமது நாடு இளைஞர்கள் கண்டறிந்து வருகின்றனர் ,இதனால் நமது நாடு வளர்ந்து கொண்டே செல்கின்றது ஆனால் அறிவில் சிறந்த மனிதர்கள் நமது நாட்டில் நிராகரிக்க படுகின்றனர் ,

இந்த நுட்பங்களை அவர்களின் அறிவியல் அறிவின் மூலம் மேம்படுத்துகின்றனர் ,இதன் மூலம் பல தொழில் நுட்பங்கள் கண்டறியும் செயல்களில் நமது இளைஞர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ,பல வாகனங்கள் வந்திருந்தாலும் கப்பலில் பயணம் செய்யும் சுகமே தனி என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ,
கப்பலை தயாரிக்கும் முறைகளை ஒரு தொகுப்புகளாக ,

உங்களுக்காக இணைக்கப்பட்டு இந்த வழிமுறைகளை அதனை செய்தவர்கள் மக்களுக்காக வெளியிட்டுள்ளார் இதனை பலரும் ஆச்சர்யத்துடன் கண்டு வருகின்றனர் ,இதின் மூலம் எந்த ஒரு கூட்ட நெரிசலும் இருக்கது ஆதலால் பலரும் இதனை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் தற்போது அதனை எப்படி வெல்டு செய்கின்றனர் என்று பாருங்கள் .,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *