இப்படியெல்லாமா இளவரசர்கள் இருபாங்கா ..? துபாய் நாட்டு இளவரசர் செய்த செயலினால் நெகிழ்ந்து போன பொது மக்கள் , காணொளி இதோ .,

   

உலகில் மிக பெரிய நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று , இந்த நாட்டை அங்கேளேயர்கள் ஆண்டு வந்தனர் , அப்பொழுது இருந்த காலங்களில் இந்தியர்கள் அனைவரும் தலை குனிந்து வாழ்த்து வந்தனர் , இதனால் பலரின் உயிர்களும் மண்ணில் மறைந்தது ,

இவர்களிடம் இருந்து இந்தியாவை மீட்ட ஒரு சில தலைவர்களை பற்றி கூற இந்நேரத்தில் கடமை பட்டிருக்கின்றோம் , குறிப்பாக சுபாஷ் சந்திரா போஸ் , காந்திஜி , என ஒரு சில தலைவர்களால் இந்த நாடானது அங்கேளேயர்களிடம் இருந்து விடுதலை அடைந்தது ,

அப்பொழுது ஊருக்கு ஒரு ஊருக்கு ஒரு இளவரசர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர் , அவர்களில் ஒரு சிலர் போன பிறகு தன்னாட்சி நாடக மாறியது சில நாடுகள் , ஆனால் அதில் ஒரு சில நாடுகள் தன்னாட்சி செய்து வருகின்றது அந்த வகையில் துபாய் நாட்டு இளவரசர் செய்யும் செயலை பாருங்க .,