இவங்க குளிச்சுட்டு சாப்பிடுனு சொல்றாங்க…!!”எனக்கு வேற அம்மா வேணும்” திருதிருவென முழிக்கும் குழந்தை.

“வாய்விட்டு சிரித்தாள் நோய்விட்டு போகும்” என்று நம் முதியோர் கூறியுள்ளனர் ஆனால் இந்த காலத்தில் சிரிப்பு என்னும் வார்த்தையே பலர் மறந்துவிட்டார்கள் மக்கள் அன்றாட வேலையில் மிகவும் சிரமப்பட்டு வேலையில் வரும் பிரஷர் வீட்டில் இருப்பவர்களிடம் காட்டுகிறார்கள்.

அந்த காலத்தில் மூன்று வேலையும் கூழோ கஞ்சியோ குடித்தாலும் அவர்கள் குடுத்பத்தினரிடம் அன்பை பரிமாறி சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை வாழ்ந்துவந்தனர், அதிலும் முக்கியமானவை சின்ன குழந்தைகள் அவர்களிடம் விளையாட செய்தல் இந்த உலகத்தில் எவளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் பறந்துவிடும் அதிலும் அவர்கள் பேசும் மழலையர் பேச்சுக்கு எதும் இணையாகாது.

   

இந்த வீடியோவில் வரும் சுட்டி குழந்தை செய்யும் அட்ராசிடியை நீங்களே பாருங்கள் உங்களுக்கு எவளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் அந்த ஒரு நிமிடம் நீங்கள் எல்லாவற்றியும் மறந்து மகிழ்ச்சிக்குள்ளாவீர்கள் எனக்கு வேற அம்மா வேணும் என்று மழலையர் பேச்சில் பார்க்கும் நம்மை ரசிக்கும்படி செய்கிறார் இந்த விடியோவை நீங்களும் பாருங்கள்.