தனித்துவங்கள் என்பது எதன் மீது வேண்டுமானாலும் இருக்கும் என்பதற்கு இந்த திறமைசாலியின் வீடியோ ஒரு சாட்சி .,

நமது நாட்டில் பல்வேறு திறமை மிக்க மாந்தர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் , ஆனால் அவர்களையெல்லாம் நாம் கண்டுகொள்வது கிடையாது ,இதனாலே இப்படி பட்ட திறமைசாலிகள் யாருக்கும் தெரியாமல் மறைந்து போய் விடுகின்றனர் ,

   

இவர்களுக்கான எந்த ஒரு அங்கீகாரமும் கிடைப்பது கிடையாது என்பதே அப்பட்டமான உண்மையாகவே இருந்து வருகின்றது , இதில் ஒரு சிலர் மட்டுமே வெளியில் தெரிகின்றனர் அதுவும் நல்ல மனிதர்களால் மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ,

உணவு என்பது அணைத்து மனிதர்களுக்கும் அடிப்படையான உணவாகவே பார்க்கப்பட்டு வருகின்றது , ஆனால் சாப்பிடுவதை விட அந்த உணவை சமைப்பது பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு சந்தோஷத்தை பெற்று தருகின்றது , இந்த சமையல் கலையில் தற்போது பலரும் அவர்களின் திறமையால் ஜொலித்து வருகின்றனர் .,