நமது நாட்டில் எப்படிப்பட்ட கப்பல்கள் எல்லாம் உள்ளது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா .,

நம் நாட்டில் பல திறமைமிக்க மாந்தர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருகின்றனர் ,அதில் ஒரு சிலர் செய்யும் செயல்கள் மட்டுமே சாதனையை மாறுகின்றது ,இது போல் இவர்கள் கண்டுபிடிப்புகள் மறக்க முடியாத ஒன்றாய் மாறிவருகின்றன ,நம் தேவைகளுக்கு தயாரிக்கப்படும் ,

   

இது போன்ற கருவிகள் எல்லாத்துக்கும் பயன்படும் வகையில் நம் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,இதில் பல்வேறு விதமான தொழில் நுட்பங்களை கொண்டு வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,பல வித தேவைக்கு ஏற்றது போல்,

இதனை மாற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,அந்த வகையில் நம் நாட்டில் எப்படி பட்ட கப்பல்கள் எல்லாம் உள்ளது என்பதை இந்த காணொளியில் கண்டு மகிழுங்கள் ,இதனை சிலர் ஆச்சர்யத்துடன் பார்த்து வருகின்றனர் .,