நாய் செய்த செயலினால் திகைத்து போன உரிமையாளர் , அப்படி என்ன செய்ததுன்னு நீங்களே பாருங்க .,

நமது மக்கள் அதிக அளவில் செல்ல பிராணிகளை வளர்த்து வருகின்றனர் ,அதில் ஒரு சிலர் பணம் கொடுத்ததும் வாங்குகின்றனர் ,இந்த வாயில்லாத ஜீவனை குழந்தை போல வளர்த்து வருகின்றனர் நமது நாட்டு மக்கள் ,இந்த மக்களுக்கு நன்றியாக இந்த நாய் போன்ற விலங்குகள் இருந்து வருகின்றது ,

   

இதனால் மக்கள் பலரும் தைரியத்துடன் வெளியில் செல்ல முடிகிறது ,ஏனென்றால் வெளியாட்களை பார்த்தால் இந்த நாயானது சுலபமாக அதின் மோப்ப சக்தியின் மூலம் கண்டறிகின்றது , இதனால் அவர்களின் வீட்டின் காவலுக்காக இந்த உயிரினத்தை வளர்த்து வருகின்றனர் மக்கள் ,

சில நாட்களுக்கு முன்னர் நாயின் உரிமையாளர் ஒருவர் , வாத்து ஒன்றை இ றைச்சிக்காக அதனை அ றுக்க முற்பட்டார் அப்பொழுது அருகில் இருந்த வளர்ப்பு நாய் உரிமையாளரிடம் இருந்த அந்த க த்தியை பிடுங்கி சென்ற காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி அனைவரையும் வியக்கவைத்து வருகின்றது .,