பச்ச குழந்தையை கைல வச்சிக்கிட்டு இந்த பாட்டி என்ன பண்ணுது பாருங்க..!! நம் முன்னோர்களின் பாரம்பரிய கலாச்சாரம்..!!

உலகில் தினம் தினம் ஏதாவது வினோதங்களும் வித்தியாசங்களும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அதில் சில எம்மை வி ய ப்பில் மூழ்க வைத்து விடும்.

   

அப்படி வித்தியாசமான சம்பவங்களையும் நிகழ்வுகளையும் தற்போதைய இணைய உலகில் இருந்து அறிந்து வருகின்றோம். அந்த வகையில் இன்றும் உங்களுக்கு ஒரு சுவாரஷ்யமான காணொளியின் தொகுப்பு. நம் முன்னோர்கள் முட்டாள்கள் இல்லை என்பதற்கு சான்று நம்மை சுத்தி உள்ள வி ஷ ய ங்களை வைத்து தெரிந்து கொ ள்ள லலாம்.

வளர்ச்சி இல்லாத நேரத்தில் சிறப்பாக வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் நம் முன்னோர்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அந்த வகையில் இந்த பாட்டி செ ய்யும் செ யலை பாருங்க. நீங்களே ஆ ச்ச ர்ய ப்ப டுவீங்க…