பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு நடக்கும் அதிசயம்.!! மஹா குருப்பெயற்சினால் உங்களுக்கு என்ன பலன் என்று பாருங்கள்.

மக்கள் அனைவரும் தனது அன்றாட வேலைகளில் அக்கறைகாட்டி வருகிறார்கள் அகர்கள் செய்யும் வேலையும் அவர்களின் அந்த நாள் எப்படி இருக்கனும் என்று தெரிந்து கொள்ள மிகவும் அக்கறை காட்டி வருகின்றனர்.

நட்சத்திரம் ராசிகளை வைத்து வேலை, தொழில், சந்தோஷம், கஷ்டம் என அனைத்தை பற்றியும் இதன் மூலம் அறியலாம். இன்றைய கிரக நிலை அடிப்படையாக வைத்து 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் இன்றைய நாளுக்கான ராசிபலன் எப்படி உள்ளது என்பதை பார்ப்போம் அவர் அவர் திருமணம் குழந்தை படிப்பு கல்வியறிவு ஆரோக்கியம் அதிஷ்டம் தரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் மற்றும் பரிகாரங்கள் இவை அனைத்தையும் இந்த வீடியோவில் காணலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *