புதுசா இருக்கே… இப்படியும் ஈஸியா மீன் பிடிக்கலாமா ..? எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறாங்க பாருங்க .,

தற்போது உள்ள விஞ்ஞான உலகத்தில் மக்களாகிய நமே எல்லாவற்றையும் கையாளும் தன்மைகளை அறிந்து கொள்கிறோம் ,எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளும் முயற்சிகளை எடுப்பவர்கள் அனைத்திலும் ப்ரெகாசாமாக ஜொலித்து  நிற்கிறார் ,

நாம் மீன் பிடிப்பதற்காக பல தொழில் நுட்பங்களை கண்டுள்ளோம் ஆனால் இதில் ஒரு வித்தியாசமாக மிக எளிதில் முடிய கூடும் தொழில் நுட்பத்தை உபயோகிக்கும் ,இந்த பெண்மணி ஒரு சில பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி எளிதில் மீன்களை பிடித்து பிரமிக்க வைத்துள்ளார் ,

இந்த பெண் தன்னம்பிக்கையால் நம் வீட்டில் இருக்கும் பொருட்களை கொண்டு எப்படி மீன் பிடித்து அசத்துகிறார் பாருங்க ,இந்த முயற்சி இவருக்கு வெற்றியிலே முடிந்தது .அதனை செய்ய வழிமுறைகள் பாருங்க ,இதோ அந்த வீடியோ பதிவு .,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *