முட்டையை பயன்படுத்தி இந்த சின்ன பையன் செய்யும் அற்புதத்தை பாருங்க..! ஆச்சரியத்தில் மூழ்கடித்த காணொளி

இயல்பாக மீன் பிடிப்பவர்கள் தூண்டில் போட்டு அதில் எதாவது மண்புழுக்கள் பயன்படுத்தியோ அல்லது வலை வீசியோ தான் மீன் பிடிப்பார்கள் அனால் இந்த வீடியோவில் வரும் சிறுவன் சற்று வித்யாசமாக முட்டையை பயன்படுத்தி என்ன அழகாக மீன் பிடிகின்றான் என்று நீங்களே பாருங்கள் முட்டை மிகவும் சத்தான உணவுகளில் ஒன்றாகும், எனவே மீன் வேட்டைக்காரர்கள் மீன்களை ஈர்க்க இதைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

   

வழக்கமாக மீன் பிடிக்க மண்புழுக்கள் பயன்படுத்துவார்கள் ஆனால் முட்டைகள் ஒரு தனித்துவமான வாசனையைக் கொண்டுள்ளன, இது மீன்களை ஈர்ப்பதில் அதிக நன்மை பயக்கும்.

மீன்கள் செவுள்கள் மூலம் ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்ட தண்ணீரை எடுத்து, உயிர்வாழ்வதற்காக அதிலிருந்து ஆக்ஸிஜனை பிரித்தெடுக்கின்றன. மென்டோஸ் மற்றும் கோக் ஆகியவற்றை நீர் துளைகளில் சேர்ப்பதால், தண்ணீரில் ஆக்ஸிஜனேற்றம் மற்றும் மீன்கள் அதிக கார்பன்-டை-ஆக்சைடு உள்ளடக்கம் இருப்பதால் சுவாசிக்க கடினமாக உள்ளது. பின்னர் மீன்கள் தப்பி பிழைப்பதற்காக மேற்பரப்புக்கு நீந்த முயல்கின்றன, மேலும் மீன் வேட்டைக்காரர்களுக்கு மீன்களைப் பிடிப்பது எளிதாகிறது இதோ அந்த வீடியோ காட்சி நீங்களும் பார்த்து சுலபமாக மீன் பிடிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.