12 வயது சிறுவனுக்குள் உள்ள திறமையை நீங்களே பாருங்க , பார்த்தா திகைச்சி போயிடுவீங்க .,

லாரி ஓட்டுவதையே தொழிலாக வைத்து கொண்டிருக்கும் அணைத்து டிரைவர்க்கும் எண்ணற்ற திறமையானது அவர்களுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் ,இதனால் அந்த திறமைகளை வைத்து பல உயரங்களை தொட்டு வருகின்றனர் ,

   

இந்த ஓட்டுனர்கள் நாம் ஒரு இடத்தில் மற்றொரு இடத்துக்கு செல்ல இந்த வாகனங்களானது பொதுவாக பயன்பட கூடியதாக இருந்து வருகின்றது ,இதனை எடுத்து கொண்டு சிலர் குறுகிய சாலையில் மாட்டிக்கொள்கின்றனர் அவர்களிடம் சிறிது கவன குறைவானது ஏற்பட்டால் கூட உயிருக்கே ஆபத்தாகிவிடும் ,

அதுபோல் சில நாட்களுக்கு முன்பு வல்லமை கொண்ட டிரைவர்களே இந்த வகையிலான வாகனத்தை கஷடப்படும் நிலையில் இந்த சிறுவன் துரிதமாக வாகனத்தை ஓட்டி பார்க்கும் அனைவரையும் வாயடைக்க செய்துள்ளார் ,இதனை பலரும் ஆச்சர்யத்துடன் பார்த்து வருகின்றனர் .,