ஆம்புலன்ஸில் உயிருக்கு போராடிய நிலையில் இருந்த நபர்!! கேட்மேன் செய்த செயல்.! பரபரப்பான இந்த காட்சியை நீங்களே பாருங்க…

தினம் தினம் உலகில் எங்காவது ஒரு நிகழ்வுகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன, ஆனால் இன்றைய சூழலில் அதை அறிந்துகொள்வது சற்று சிரமாக உள்ளது, எனினும் உலகில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் நம்ப முடியாத அளவிற்கு காணப்படும், அந்த வகையில் உலகின் பல மூலைகளிலும் ஒவ்வொரு ச ம் ப வ ங்க ளும் நிகழ்வுகளும் நடைபெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன,

அந்த வகையில் இதுவும் ஒன்று தான் அதாவது, ட்ரைன் வருவதற்காக கேட்மேன், கேட்டை போ டுகிறார் ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று அவ ச ர மாக வருகிறது, அதே சமயம் சில தொலைவில் ட்ரைன் உம் வருகிறது. எனினும் ஆம்புலன்ஸ் வருவதை கண்ட ட்ரைன் பைலட் brake போ ட்டு ஆம்புலன்ஸ் செல்ல வழி வி டுகிறார். அந்த திக் திக் நிமிடங்களை நீங்களே பாருங்க…

Leave a Reply

Your email address will not be published.