திறந்த வீட்டிற்குள் நுழைந்த பெண் செய்த செயல்.. கேமராவில் பதிவான பரப ரப் பு காட்சி..

உலகில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் நம்ப முடியாத அளவிற்கு காணப்படும், அந்த வகையில் உலகின் பல மூலைகளிலும் ஒவ்வொரு ச ம் ப வ ங்க ளும் நிகழ்வுகளும் நடைபெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன, எந்த மூலையிலும் நடக்கும் நிகழ்வுகளை அ றி ந்து கொ ள்வதற்கு தற்போதைய இணைய தளம் உதவி புரிகிறது என்று சொல்லலாம்.

ஏனெனில் சமூக வலைத்தள என்பது , இன்று எல்லா இடங்களிலும் வளர்ந்து விட்டது, அந்த வகையில் இன்றும் உங்களுக்கு ஒரு சுவாரஷ்யமான காணொளியின் தொகுப்பு தான் இது. தி ற ந்த வீட்டிற்குள் நு ழை ந்த பெ ண் ஒருவர் அங்கு தொ ங்கிக் கொண்டிருந்த சேலையை எடுத்து செ ல்லு ம் காட்சி ஆனது அங்குள்ள கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. அந்த காட்சி தற்போது இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளது. இதோ நீங்களே பாருங்க…

Leave a Reply

Your email address will not be published.