‘இந்தியாவில் மட்டும் தான் இப்டிலாம் நடக்கும்’.. இவர்களை அ டிக்கும் கூ த்தை பாருங்களேன்… வைரல் வீடியோ

திருமண என்பது ஆயிரம் காலத்து பயிர் என்பார்கள். மேலும் திருமணம் என்பது வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவரும் மிக முக்கியமான ஒரு தருணம் என்று சொல்லலாம், மேலும், ஒரு சிலரது திருமணத்தில் ஒரு சில மறக்க முடியாது சம்பவங்கள் நடக்கும்,

குறிப்பாக கலகலப்பான ஒரு சில நிகழ்வுகள் நம்மால் மறக்கவே முடியாது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அதோடு, திருமணம் என்பது அவரவருக்கு ஏற்றார் போல நடக்கும், எடுத்துக்காட்டு அந்த பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் வழக்கத்தை பொறுத்து தான் திருமணம் நடத்தப்படும் என்று சொல்லலாம்.

அந்த வகையில் இங்கு இளம் ஜோடி ஒன்று தங்களுடைய திருமணத்திற்க்காக நடத்த படும் ஒரு சில கலகலப்பா விளையாட்டில் பங்கு பெற்றுள்ளனர். இதோ அவர்களை அ டிக்கும் கூ த்தை நீங்களே பாருங்க…

Leave a Reply

Your email address will not be published.