மரண மாஸ் டான்ஸ்..!! அழகிய தமிழ் பெண்களின் செம்ம குத்து..!! மிஸ் பன்னீராதிங்க….செம்மையா பன்றாங்க

தற்போது உள்ள காலங்களில் தொழில் நுட்பம் இன்றி அமையாத உலகத்தை மனிதர்கள் ஆன நாமே தன மாற்றியுள்ளோம் ,இந்த டிக் டாக் செயலி சீனர்களால் தயாரிக்கபட்டு பெரிய அளவில் வருவாயை சேர்த்தனர் ,ஆனால் இது நிலைக்க வில்லை ,சில ஆண்டுகளுக்கு உள்ளாகவே இது இந்திய அரசாங்கத்தால் தடை செய்யப்பட்டது ,

இதை பல்வேறு திரை பிரபலன்களும் அசதி வருகின்றனர் எதற்காக என்றால் வளர்த்து வரும் தலை முறையினர் சீர் அழிந்து விட கூடாது என்று அரசு தடை செய்ய சொல்லியது ,அது மட்டும் அல்லாமல் புது வகையான கோட்பாடுகளை அமைத்தது இந்திய அரசு அதற்கு அந்த சீன அரசு ஏற்றுக்கொள்ளாததால் இந்த செயலி முடக்க பட்டது ,

அதுமட்டும் இன்றி இது போன்ற முகம் சுழிக்க வைக்கும் நடனங்களை ஆடுவதால் சிறுவர்களின் எதிர்காலம் கேள்வி குறியாகிவிட்டது ,இது போன்று செய்பவர்களுக்கு உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று மக்களின் ஒருவன் ,அதில் ஒரு சில பதிவுகள் ..,

Leave a Reply

Your email address will not be published.