“மண்ணில் என்னும் காதல் ” எனும் பிரபல பாடலை இந்த கருவியில் பாடி சொக்கவைத்த பெண்மணி .,

தமிழகம் கலை மற்றும் பொழுது போக்கின் வளமான வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. இயல், இசை மற்றும் நாடகம் என வகைப்படுத்தப்பட்ட மூன்று பொழுதுபோக்கு முறைகள் தெரு கூத்து போன்ற கிராமப்புற நாட்டுப்புற அரங்கில் வேர்களைக் கொண்டிருந்தன.

குழு மற்றும் தனிப்பட்ட நடனங்களின் பல வடிவங்கள் அதில் சில நடன வடிவங்கள் பழங்குடி மக்களால் நிகழ்த்தப்படுகின்றன இவை போன்ற நடனங்களில் பெரும்பாலானவை இன்றும் தமிழ்நாட்டில் செழித்து வளர்கின்றன. அதிலும் மிகவும் பரவலாக இருந்த நாட்டுப்புற பாடல் மற்றும் நடனம் இந்த காலகட்டத்தில் அழிந்துகொண்டே வருகின்றனர்,

ஆங்கிலேயர் இசையான டிரம்ப்எட் என்னும் இசையை இசைப்பதிலும் சில பேர் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் ,இதனால் பெரிய அளவிலான திறமைசாலிகள் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே தான் வருகின்றனர் ,இதனால் இசைக்கு ஆரவாரமானது கிடைத்து கொண்டே தான் வருகிறது ,இதோ அந்த காணொளி .,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *