என்னது இதை பஸ் ஆகவும் பயன்படுத்தலாம், ரயில் போலவும் மாத்திக்கலாமா..? ஆச்சரியமா இருக்கே

நாளுக்கு நாள் இவுலகமானது விஞ்ஞானத்தில் பரிணாம வளர்ச்சியினை அடைந்து வருகிறது , இதனால் நாடும் வளர்ந்து கொண்டே தான் வருகிறது , பொதுவாக மற்ற நாடுகளை விட இந்தியாவில் மட்டும் தான் அதிக அளவிலான வாகனங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன ,

இந்த வானங்களை பொதுமக்கள் அவசர தேவைக்காகவும் , அன்றாட தேவைக்காகவும் பயன் படுத்தி வருகின்றனர் , இதனை பராமரிக்கும் நிறுவனங்கள் அணைத்து இந்திய அரசின் கீழ் தான் பயன்படுத்தி வருகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ,

தற்போது உள்ள காலங்களில் அறிய வகைகளாகவும் , பல்வேறு வசதிகள் கொண்டதாகும் விளங்கும் இந்த பேருந்து நடைமுறைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது , இந்த வாகனங்கள் அனைத்தும் அசோக் லெய்லான்ட் என்னும் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றது .,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *