சாத்தியம் இல்லாததை சாத்தியமாக்கும் கருவிகள் இவர்கள் தான் , இவர்களால் செய்ய முடியாத வேலையே எதுவும் இல்லை .,

இவ்வுலகில் தினம் தோறும் ஒரு புதிய வகையிலான அனுபவங்களை பெற்றும் , அதனை கற்றுக்கொண்டும் வருகின்றனர் , இதனால் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு சலிப்பும் தட்டவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் , எதோ ஒரு மூலையில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் நிமிடம் வைத்து சேர்கின்றன ,

அதற்கு முழு காரணம் நமது கையில் அடங்கியுள்ள தொலைபேசிதான் , இந்த தொலைபேசியை நன் வழிகளிலும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் தீய வழிகளிலும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் , இவையனைத்தும் நமது எண்ணங்களுக்கு ஏற்ப உருமாறி கொண்டே இருக்கும் ,

இவுலகில் நடக்கும் சுவாரசியமான நிகழ்வுகளில் இதுவும் ஒன்று என்று கருதுவது தவறல்ல , ஒருவர் தாம் செய்யும் வேலையை முழு ஈடுபாடுடன் செய்தால் அவரை தேடி நன்மை வந்தடையும் எப்பதற்கு இந்த காணொளி ஒரு சாட்சி .,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *