பிரபல காமெடி நடிகர் பாண்டு தி.டீ.ர் ம.ர.ண.ம்- அ.தி.ர்.ச்.சி.யில் திரையுலகம்

கொ.ரோ.னா நோ.ய் தொ.ற்.று கோடிக்கணக்கான மக்களை கொ.ன்.று வருகிறது.

இந்திய மக்கள் அனைவரும் பெறும் அ.ச்.ச.த்.தில் உள்ளனர். தற்போது தான் கொ.ரோ.னா நோய் பா.தி.க்.கட்ட ஆட்டோ கிராப் பட புகழ் பாடகர் கோமகன் உ.யி.ரி.ழ.ந்தார் என்ற செய்தி வந்தது.

அதற்குள் கொ.ரோ.னா நோ.யா.ல் தமிழ் சினிமா சிறந்த நடிகரை இ.ழ.ந்.து.ள்ளது. அது வேறுயாரும் இல்லை நகைச்சுவை நடிகர் பாண்டு அவர்கள் இன்று நோ.ய் தொ.ற்.றா.ல் உ.யி.ரி.ழ.ந்.து.ள்ளார்.

நேற்று தொ.ற்.று க.ண்.ட.றி.யப்பட்டு ம.ரு.த்.துவமனையில் சே.ர்.த்த நி.லை.யில் இன்று உ.யி.ரி.ழ.ந்.துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.