கொ ரோ னாவால் அடுத்த பிரபல ந டிகை தி டீர் ம ர ணம்..! – இர ங் கல் தெரிவிக்கும் பிரபலங்கள்..

மராத்தி மற்றும் இந்திமொழி படங்களில் நடித்து வந்த அபிலாஷா பாட்டீல்(40). கடந்த சில நாட்களாக கொ ரோ னா தொ ற்று பா தி ப்பா ல் சி கி ச்சை பெ ற்று வந்தார்.

ஆனால் சி கி ச்சை ப ல னி ன்றி தற்போது இ ற ந் து ள்ளார். இவரின் ம றை வுக்கு மராத்தி சினி நட்சத்திரங்கள் இர ங் க லை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும், இதுகுறித்து சினி அண்ட் டிவி ஆர்ட்டிஸ்ட்ஸ் அசோசியேஷன் பொதுச் செயலாளர் (சிண்டா) பொதுச் செயலாளர் அமித் பெல் வெ ளியிட்ட தகவலில், கொ ரோ னா வின் இரண்டாவது அலை ப ல ரது வி லை ம தி ப்ப ற்ற உ யி ர் க ளை எ டுத்துக் கொண்டுள்ளது.

கொ ரோ னா தொ ற்று பா தி ப்பா ல் இ ற ந்த ஸ்ரீபிரதா, எங்கள் சங்கத்தின் மூ த்த உ று ப்பி னராக இ ருந்தார். இந்தி சினிமா மட்டுமில்லாமல் தென்னிந்திய படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

மூ த்த நடிகையை நாங்கள் இ ழ ந் து ள் ளோ ம். அவரது ஆ த் மா சா ந்தி ய டைய பி ரா ர் த்தி க்கி றோம்.

இரண்டாவது அலையால் சினிமா தொழிலில் ஈடுபட்டு வரும் பலரது வி லை ம தி ப்ப ற்ற உ யி ர் களை இ ழ ந்து ள் ளோம் என்று தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *