அறி யாமை யால் செய்த செயல்.!!சின்ன குழந்தை உ யி ரை கா ப் பாற்ற த விக் கும் தாய்.! மக்களே கவனமாக இருங்கள்.

நீங்கள் சின்ன குழந்தை வைத்திருக்கிங்களா கண்டிப்பாக இந்த விடியோவை பார்த்தே ஆகா வேண்டும் உலகில் பல்வேறு இடங்களில் பல ச ம் ப வம் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது அவரை வீடியோ பதிவின் மூலம் நாம் இந்த உலகிற்கு பகிர்ந்து வருகின்றோம் அது மட்டும் இல்லாமல்.

சோசியல் மீடியாவின் உதவியால் உலகில் எங்கு நடந்தாலும் அது எல்லோருக்கும் சென்றடையும், அதில் ஒரு சில நபர்கள் வி னோ தமாக செயலால் அது வி ப ரீ தத் தில் முடிகின்றது. இந்த வீடியோவில் வரும் குழந்தை செய்வதை கண்டால் உங்களுக்கும் கோ வ ம் வரும் அதே சமையம் ப ய மாகவும் இருக்கும்.

   

இந்த விடியோவை பார்பதினால் ஒரு நல்லது இருக்கும் என்னயென்றால் குழந்தைகள் இந்த அளவுக்கும் போவார்கள் ஆகவே பெற்றோர் நீங்கள் தான் மிகவும் பா து கா ப்பாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அதுவும் 1 முதல் 7 வயது இருக்கும் குழந்தைகளை கூடுதல் கவனத்தோடு பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றல் அது வி பரீ தத் தில் கூட முடியலாம் அதிஷ்ட வசமாக கீழே இருந்தவர் கவனித்ததில் இந்த வீடியோவில் வரும் குழந்தை  கா ப் பா ற்றப் பட்டது.