இதுக்கு தான் சொல்றது, ‘கேட் போடும் போது நிக்கணும்-னு’.. இல்லனா இப்டி தான் ஏதாவது விபரீதம் நடக்கும்..

உலகில் தினம் தினம் ஏதாவது வினோதங்களும் வித்தியாசங்களும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அதில் சில எம்மை வி ய ப்பில் மூழ்க வைத்து விடும். அப்படி வித்தியாசமான சம்பவங்களையும் நிகழ்வுகளையும் தற்போதைய இணைய உலகில் இருந்து அறிந்து வருகின்றோம்.

   

அந்த வகையில் இன்றும் உங்களுக்கு ஒரு மிகவும் எ ச்ச ரி க்கையான காணொளியின் தொகுப்பு. நாம் பொதுவாக ரயில் த ண் ட வா ளங்களை தாண்டி செல்வோம். ரயில்வே கேட் போட்டுள்ளதை என்பதை நாம் பார்த்து தான் செல்வோம்.

அனால் ஒரு சிலரோ சீக்கிரமாக செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் ரயில்வே கேட் போடும் பொது கூட அதை க ண்டு கொ ள்ளாமல் வேகமாக செல்வார்கள். அப்படி ஆன வேலையில் இங்கே ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது அதன் வீடியோ இதோ…