இவ்ளோ பெரிய கப்பல் பாலத்தில் இடித்தால் என்னவாகும் சொல்லுங்க ..? அந்த விபத்தின் காட்சிகள். இதோ .,

நம் நாட்டில் பல திறமைமிக்க மாந்தர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருகின்றனர் ,அதில் ஒரு சிலர் செய்யும் செயல்கள் மட்டுமே சாதனையை மாறுகின்றது ,இது போல் இவர்கள் கண்டுபிடிப்புகள் மறக்க முடியாத ஒன்றாய் மாறிவருகின்றன ,நம் தேவைகளுக்கு தயாரிக்கப்படும் ,

   

இது போன்ற கருவிகள் எல்லாத்துக்கும் பயன்படும் வகையில் நம் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,இதில் பல்வேறு விதமான தொழில் நுட்பங்களை கொண்டு வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,பல வித தேவைக்கு ஏற்றது போல்,

இதனை மாற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,சில நாட்களுக்கு முன் வெளிநாட்டில் நடந்த கப்பல் விபத்துகள் இணையத்தில் வெளியாகி அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி உள்ளது ,இதனை பலரும் ஆர்வத்தோடு கண்டு வருகின்றனர் ,இதோ அந்த விபத்தின் முக்கிய காட்சிகள் உங்களுக்காக .,