இவ்ளோ மோ சமான கப்பல் வி ப த்தை நீங்க இது வரைக்கும் பார்த்திருக்க மாடீங்க , பதை ப தைக்கும் காணொளி காட்சிகள் இதோ .,

நம் நாட்டில் பல திறமைமிக்க மாந்தர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருகின்றனர் ,அதில் ஒரு சிலர் செய்யும் செயல்கள் மட்டுமே சாதனையை மாறுகின்றது ,இது போல் இவர்கள் கண்டுபிடிப்புகள் மறக்க முடியாத ஒன்றாய் மாறிவருகின்றன ,நம் தேவைகளுக்கு தயாரிக்கப்படும் ,

   

இது போன்ற கருவிகள் எல்லாத்துக்கும் பயன்படும் வகையில் நம் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,இதில் பல்வேறு விதமான தொழில் நுட்பங்களை கொண்டு வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,பல வித தேவைக்கு ஏற்றது போல்,

இதனை மாற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,அந்த வகையில் இரு பெரிய கப்பல்கள் உரசிக்கொண்டு நேருக்கு நேர் மோதிய காட்சியானது இணையத்தில் வெளியாகி அதி ர்ச்சியூட்டி உள்ளது ,இதனை பார்க்கும் அனைவரின் நெஞ்சமும் ப தைபதை க்கிறது , உங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் .,