இவ்வளோ பெரிய பாம்பை அசால்ட்டா அடக்கிய பெண்..!! அந்த பாம்பை எப்படி பிடிக்கிறார் பாருங்கள்…!! அதிரவைக்கும் திக் திக் காட்சிகள்..!

பாம்பைப் பார்த்தால் படையும் நடுங்கும் என பழமொழியே சொல்லும் அளவுக்கு பாம்பு பயங்கரமானது. ஆனால் நம் தமிழர்களின் மரபில் பாம்பு, தெய்வமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.இந்த காலத்தில் பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கிவிடாமல் ஆண்களுக்கு இணையாக எல்லா துறையிலும் திகழ்ந்து வருகின்றார்கள்.

   

கருப்பாம்பூச்சியை பார்த்தாளே அலறி போகும் பெண்களுக்கு மத்தியில் இம்புட்டு துணிச்சலா பாம்பையே அடக்கிய இந்த பெண்ணை பாராட்டியே ஆனால் இந்த வீடியோவில் வரும் பெண் இப்படி தைரியமாக சுமார் 10 அடி இருக்கும் பாம்பை எ தி ர்கொள் கிறார் என்று பாருங்கள்.

 பார்க்கும் நமக்கே அ ச்ச மாக இருக்கும் அவர் என்ன துணிச்சலோடு பாம்பிடம் விளையாடுகிறார் பாருங்கள், இதோ அந்த வீடியோ.  இப்பொழுது இணையத்தில் இந்த வீடியோ பதிவு மிகவும் வைரல் ஆகி வருகிறது இந்த வீடியோ பார்ப்போரை உண்மையில் நடுநடுங்க வைக்கும்!!!