ஒரு கையில் குழந்தையும் , மற்றொரு கையில் BAG – ஐயும் வைத்து கொண்டு இந்த பெண்மணி செய்யும் சாகசம் பாருங்க .,

   

நாட்டில் பிறந்த ஒவொரு மனிதர்களுக்கும் விமானத்தில் பயணிக்க ஆசையானது இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் நாம் தற்போது உள்ள காலங்களில் பயணத்திற்காக பல்வேறு வாகனங்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் ,அந்த வகையில் பேருந்து இருந்தது ,இதனால் கூட நெரிசலானது அதிகம் ஆவதால் ரயிலை கொண்டுவந்தனர்,

இதன் மூலம் நில கரி அதிகம் தேவைப்படுவதால் வானத்தில் பறக்கும் விமானத்தை கண்டெடுத்தனர் ,இதன் மூலம் கடல் இருக்கும் பகுதிகளிலும் எளிமையாக கடந்து விடலாம் நீங்கள் கேக்கலாம் கப்பலில் கூட தான் கடலை கடக்கலாம் என்று ,அதனை விட இது பாத்து மடங்கு வேகமாக செல்லும் ,இதனால் இதனை பெரிய அளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் ,

அந்த வகையில் பெண் ஒருவர் விமானத்தில் பயணித்திருக்கிறார் , வரவேண்டிய இடம் வந்தவுடன் தரை இறங்குவதாக அவர் வைத்திருந்த LUGGAGE மெயில் வைத்துள்ளார் , ஆனால் ஒரு கையில் குழந்தை மாரு கையில் BAG ஒன்றையும் வைத்துள்ளார் , அதனை வைத்து கொண்டு இந்த பெண்மணி சாஹசம் ஒன்றை செய்து இணையத்தில் ட்ரெண்டாகி வருகிறார் .,