கடலில் BATH ROOM – க்கு என்ன செய்வோம்.? BATH ROOM கடலில் உண்டா? இல்லையா?

நம் நாட்டில் பல திறமைமிக்க மாந்தர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருகின்றனர் ,அதில் ஒரு சிலர் செய்யும் செயல்கள் மட்டுமே சாதனையை மாறுகின்றது ,இது போல் இவர்கள் கண்டுபிடிப்புகள் மறக்க முடியாத ஒன்றாய் மாறிவருகின்றன ,நம் தேவைகளுக்கு தயாரிக்கப்படும் ,

   

இது போன்ற கருவிகள் எல்லாத்துக்கும் பயன்படும் வகையில் நம் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,இதில் பல்வேறு விதமான தொழில் நுட்பங்களை கொண்டு வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,பல வித தேவைக்கு ஏற்றது போல்,இதனை மாற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,

அந்த வகையில் நடுக்கடலில் மீன் பிடிக்க சென்ற மீனவவர்கள் , சோர்வடைந்த பின் இந்த கப்பலில் என்ன என்ன செய்வார்கள் என்று யாருக்கும் தெரியாது ,ஆனால் இந்த காணொளியின் மூலமாக அனைவருக்கும் தெரியும் வகையில் , இதில் முழு விபரத்தை இதில் பயணம் செய்த ஒருவர் கூறியுள்ளார் அதனை நீங்களே பாருங்க .,