க.ழி.வ.றை.யில் இ.ற.ந்து கி.டந்த பிரபல தமிழ் பட நடிகர்..! அ.தி.ர்.ச்சியில் திரையுலகினர்..

பிரபல நடிகர் செல்லதுரை (84) உ.டல்ந.லக்.கு.றைவால் உ.யி.ரி.ழ.ந்து.ள்ளார்.

   

வயது மு.திர்.வா.ல் ஏ.ற்ப.ட்ட உ.டல்.நல.க்கு.றைவால் தனது வீட்டிலேயே செல்லதுரை சி.கி.ச்சை பெ.ற்று வந்த நி.லையில், நேற்று மாலை அவர் இ.றை.வ.னடி சே.ர்.ந்தார்.

இவர் ராஜா ராணி, கத்தி, தெறி உள்ளிட்ட சூப்பர் ஹிட் திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

இதேவேளை, ஹிட் திரைப்படங்களை இயக்கிய கே.வி.ஆனந்தின் ம.றை.வு திரையுலகினர் மத்தியில் அ.தி.ர்.ச்சியை ஏற்படுத்தி நிலையில் நடிகர் செல்லதுரையின் ம.றை.வுச் செ.ய்தி ரசிகர்களுக்கு மேலும் சோ.க.த்தி.னை கொடுத்துள்ளது.