பஸ் மேலே ஏறி கல்லூரி மாணவர்கள் செய்யும் செயலை பாருங்க.. இணையத்தில் வெளியான ப ரப ர ப்பு காட்சி..

உலகில் ஏதாவது வினோதங்களும் வித்தியாசங்களும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அதில் சில எம்மை வி ய ப்பில் மூழ்க வைத்து விடும். அப்படி வித்தியாசமான சம்பவங்களையும் நிகழ்வுகளையும் தற்போதைய இணைய உலகில் இருந்து அறிந்து வருகின்றோம்.

உலகில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் நம்ப முடியாத அளவிற்கு காணப்படும், அந்த வகையில் உலகின் பல மூலைகளிலும் ஒவ்வொரு ச ம் ப வ ங்க ளும் நிகழ்வுகளும் நடைபெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன, அந்த வகையில் கல்லூரி கல்லூரி மாணவர்கள்.

சிலர் பேருந்தின் மேலே ஏறி அமர்ந்துகொண்டு அவர்கள் செய்யும் செயல் இணையத்தில் வெளியாகி வாயடைக்க செய்துள்ளதுஎ என்று தான் சொல்ல வேண்டும். படிக்கும் காலத்தில் அவர்கள் செய்யும் வேலையே நீங்களே பாருங்க….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *