மலைகளில் அதிக அளவில் காணப்படும் அறிய வகையிலான செம்மறி ஆடுகள் , இவற்றையெல்லாம் நீங்க பாத்திருக்கவே மாட்டீங்க .,

நிலங்களுக்கு ஏற்றது போல் ஆடுகளும் மாறும் , பொதுவாக மனிதர்கள் போலவே அங்கு உள்ள ஆடு இனங்களும் மாறி இருப்பதை எதனை பேர் சுதாரித்திருக்கிறீர்கள் , இதனை பொதுவாக இறைச்சியாக தான் கருதுவார்கள் ,

   

ஆனால் இது ஒரு உயிரினமாக யாரும் நினைப்பதில்லை , இந்த ஆட்டின் இராச்சியானது சாப்பிடவும் உடலுக்கும் நன்மை விளைவிக்கும் ஒரு மூல பொருளாக இருந்து வருகிறது , இதன் காரணத்தினால் இதனை அதிகமானோர் ரசித்து உண்டு வருகின்றனர் ,

குறிப்பாக இது போன்ற வெண்ணிற ஆடுகள் அறிய வகையில் தான் காணப்படும் , குறிப்பாக இது போன்ற ஆடுகள் மலைப்பகுதிகளில் தான் உலாவி கொண்டிருக்கும் , இவ்வகையிலான ஆடுகள் என்ன செய்கிறது என்று பாருங்க .,