வறுமையின் விளிம்பில் மேடை பாடகியின் குடும்பம் , தினமும் ஒரு வேலை மட்டும் தான் சாப்பிடுவார்களா ?, இந்த கஷ்டம் வேற யாருக்கும் வர கூடாது .,

மனிதர்களாகிய அனைவரோடும் இசையானது ஒண்டி வாழ்ந்து வருகின்றது , இந்த இசை உருவமாக இல்லாமல் நம்மை உணர செய்கிறது , அணைத்து உணர்வுகளையும் இந்த பாடல்களின் வரிகளே உணர்த்துவது குறிப்பிடத்தக்கது ,

   

இந்த உணவுகளை மதிக்காதவர்கள் என்று எவரும் இருந்திட முடியாது , இதனால் இந்தியாவில் முன்னேறியவர்களும் பலர் என்று தயங்காமல் கூறலாம் , அதேபோல் கஷ்டப்படும் பொழுதும் , முயற்சி செய்யும் பொழுதும் நமக்கு துணையாக யாரவது இருக்க வேண்டும் என நினைப்பதுண்டு ,

அதனை இந்த பாடல்கள் தான் நிரைவேட்ருக்கின்றன சமீப காலங்களாக தொலைபேசியானது முக்கிய பங்கு வகித்து வருகின்றது , இந்த தொழில் நுட்பமானது பலரின் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்துள்ளது , அதே போல் இந்த பெண்ணின் வாழ்க்கையை மாற்றுமா இந்த காணொளி .,