வாகனங்களை ஏற்றிவந்த கப்பல் நதியின் நடுவில் தத்தளித்த காட்சி , அதன் பின் என்னவானது தெரியுமா ..?

நம் நாட்டில் பல திறமைமிக்க மாந்தர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருகின்றனர் ,அதில் ஒரு சிலர் செய்யும் செயல்கள் மட்டுமே சாதனையை மாறுகின்றது ,இது போல் இவர்கள் கண்டுபிடிப்புகள் மறக்க முடியாத ஒன்றாய் மாறிவருகின்றன ,நம் தேவைகளுக்கு தயாரிக்கப்படும் ,

   

இது போன்ற கருவிகள் எல்லாத்துக்கும் பயன்படும் வகையில் நம் நாட்டு விஞ்ஞானிகள் வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,இதில் பல்வேறு விதமான தொழில் நுட்பங்களை கொண்டு வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,பல வித தேவைக்கு ஏற்றது போல்,

இதனை மாற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு வடிவமைத்து வருகின்றனர் ,அந்த வகையில் இந்த கப்பலை வாகனங்களை ஏற்றி கடல்களை கடப்பதற்காக இது போன்ற கப்பல்கள் நமது நாட்டில் உள்ளது ,சில நாட்களுக்கு மன்னர் இந்த கப்பல் நாடியின் நடுவில் பெரிய அலைகளை கடந்து சென்றது .,