ஒரு வருடம் கழித்து தான் வளர்த்த சிங்கத்தை பார்க்க வந்த நபர்..! சிங்கம் என்ன செய்ததுன்னு பாருங்க..? வைரல் வீடியோ

இந்த உலகில் உள்ள அணைத்து உ யிரி னங்களும் ஒரு விதமான தி றன் கொண்டவை, அதோடு ஒவ்வொன்றும் பல விதமான கு ணா தி சி யங்கள் கொண்டவை என்று சொல்லலாம்.

இந்த உலகில் இருக்கும் பறவைகள் மற்றும் விலங்குகள் ஏராளம் உள்ளன, அவிகளுக்கு ஒவ்வொரு விதமான சிறப்பு அம்சங்கள் கொண்டு தான் படைக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்லலாம்.

அந்த வகையில் இன்று உங்களுக்கு ஒரு சு வா ரசி ய மான காணொளியில் தொகுப்பு.  அகுறித்த இக்காணொளியில், ஒரு வன விலங்கு மருத்துவர். 

தான் வளர்த்த சிங்கத்தை கிட்ட தட்ட ஒரு வருடம் கழித்து மீண்டும் சந்திக்கும் தருணம் தான் இது. அனைவரும் அவரை சிங்கத்தை சந்திக்க வேண்டாம்.

எப்படி வேண்டுமானுலும் நடக்கும் என்ன கூறினாலும் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த சிங்கத்தின் கூண்டுக்குள் சந்திக்கிறார். பின் என்ன நடந்தது என்பதை நீங்களே பாருங்க.. வீடியோ பதிவு இதோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *