நடிகைபோல் போல் இருக்கும் தமிழ் பெண்களின் வீடியோ கலெக்ஷன்ஸ் .,

தற்போது நடைமுறையில் உள்ள நாட்டில் எண்ணற்ற அளவிலான தொழில் நுட்பங்களை கொண்டு இயங்கு கின்றது ,இதன் வகையில் நவீன உலகில் இந்த தொழில் நுட்பமான தொலைபேசியின் மூழ்கி உள்ளது ,இதனால் வாழ்ந்தவர்களுக்கு உள்ளனர் ,இதனால் சீரழிந்தவர்களும் உள்ளனர் ,மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் இதனை உபயோகிக்காதவர்கள் ஒருவர் கூட இருக்க முடியாது ,

   

 

நாம் நாட்டின் கலாச்சாரத்தை சீர்குலைக்கும் வகையில் சிலர் செய்யும் செயலினால் அனைவருக்கும் இது ஒரு அநாகரிக செயலாகவே தோன்றுகிறது ,இதற்கு மக்களின் மத்தியில் சிலர் ஆதரவு கூட கொடுத்து வருகின்றனர் ,அதுமட்டும் அல்லாமல் சிலரின் இடையே முகம் சுழிக்க வைத்தும் வருகின்றனர் ,இதோ அது போன்ற பதிவுகள் மக்களின் பார்வைக்காக .,