வங்கிக்குள் புகுந்த கொ ள் ளையர்கள்.! உ யி ரை பொருட்படுத்தாமல் செயல்பட்ட காவலர்கள்.! சினிமாவை மிஞ்சிய திக் திக் காட்சி

இப்பொழுது டெக்னாலஜி முன்னேறியது ஒரு விதத்தில் பயனாக இருந்தாலும் அதே அளவுக்கு பின்னைடைவாகவும் இருக்கின்றது அதை நாம் பயன்படுத்தும் விதத்தில் தான் இருக்கின்றது. இதை பயன்படுத்தி இப்பொழுது அதிக அளவில் கொ ள் ளையடித்த ச ம் பவம் நாட்டில் முலை முடுக்கெல்லாம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது.

அதில் ஒரு சில காட்சிகள் நாம் பயன்படுத்தும் CCTV கேமரா மூலம் அறிந்துகொள்ள பயனாகவுள்ளது, ஒரு சில பேர் அவரது திறமைகளை பயன்படுத்தி இந்த டெக்னாலஜியை அவரது கைவசமாகி மிகவும் திறமையாக கொ ள் ளை ய டிக்கிறார்கள், அதை போல சிலர் கொ ள்  ளைய டித்து மா ட் டிக் கொண்ட ச ம் பவமும் அதில் பதிவாகியுள்ளது.

   

அதை போன்ற சம்பவம் அஹ்மதுநகரில் உள்ள இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியில், கொ ள் ளை யர்கள் வாங்கி விடுமுறை அன்று கொ ள் ளைய டிக்கும் போது பொது மக்கள் அதை கண்டு புடித்து காவல் அதிகாரிடம் தெரிவித்துள்ளார், அதை எடுத்து காவலர்கள் விரைந்து வந்து கொ ள்ளைய ர்களை கையும் களவுமாக மாட்டிக்கொண்டார் து ப்பா க்கி வைத்திருந்த கொள் ளைய ர்களை அசால்ட்டாக பிடித்த காவலர்களை பாராட்டி வருகிண்டர்கள் பொதுமக்கள். அந்த காணொளியை நீங்களும் பாருங்கள்.